Upisi


OBAVIJEST RODITELJIMA O ODRŽAVANJU "DANA OTVORENIH VRATA" I POČETKU PEDAGOŠKE GODINE 2021./2022. - OTVORI


OBAVIJEST RODITELJIMA O POPISU DJECE I ODGOJITELJA PO ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da će popisi djece i odgojitelja po odgojno - obrazovnim skupinama, za pedagošku godinu 2021./2022. biti izvješeni na oglasnim pločama u unutarnjim prostorima sva tri objekta u srijedu, 25.08.2021. od 08:30 h.

Srdačno Vas pozdravljamo!
UPRAVA, 18.08.2021.


OBJAVA REZULTATA UPISA djece za pedagošku godinu 2021./2022.   23.06.2021. - OTVORI

* VAŽNO! OBAVIJEST O DOSTAVLJANJU DOKUMENTACIJE ZA NOVOPRIMLJENU DJECU

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas o terminima donošenja dokumentacije (novoprimljene djece) potrebne za upis djeteta u Dječji vrtić:
 
 • 28.06. – 06.07.2021. od 09:00 – 13:30 h u Centralni objekt Lanište (Lanište 1d) – prizemlje (desno), soba zdravstvenog voditelja.

  Sukladno Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:

  Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  - presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  - presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
  - za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).


OBAVIJEST ZA RODITELJE DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA UPIS
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
 
Poštovani roditelji,

POTPISIVANJE UGOVORA o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta za djecu primljenu u Dječji vrtić Remetinec odvijat će se u periodu: 

25.08.2021. -27.08.2021. od 08:30-15:30 sati
u administraciji vrtića na adresi LANIŠTE 1D
 
Ugovor potpisuju oba roditelja!
Ukoliko oba roditelja nisu u mogućnosti potpisati ugovor u administraciji vrtića, jedan roditelj može preuzeti ugovor kako bi ga potpisao i drugi roditelj, uz obvezu vraćanja ugovora najkasnije do 30.08.2021.
Roditelji koji nisu u mogućnosti doći u navedeno vrijeme molimo da nas kontaktiraju putem e- maila: 
info.remetinec@gmail.com kako bismo dogovorili neki drugi termin.
 
Roditelji koji koriste dopust za njegu djeteta s teškoćom u razvoju, odnosno roditelji djece za koju je, temeljem procjene stručnog tima vrtića, nužno osigurati posebne uvjete zbrinjavanja djeteta bit će izravno kontaktirani, vezano uz potpis ugovora.
 
Roditelji djece koja su polazila/polaze vrtić (gradski ili privatni) obvezatno moraju iz prethodnog vrtića  prije  potpisivanja ugovora dostaviti:
-  ispisnicu ili prijelaznicu
 


OBAVIJEST ZA RODITELJE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS DJECE TIJEKOM PRIJELAZNOG UPISNOG ROKA (TZV. NULTI UPISNI ROK) 
 
Roditelji koji su ostvarili pravo na upis djece tijekom prijelaznog upisnog roka (tzv. nulti upisni rok) POTPISIVANJE  UGOVORA  o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta  odvijat će se 30.08.2021-31.08.2021. od 08:30-15:30 sati u administraciji vrtića na adresi LANIŠTE 1D
Ugovor potpisuju oba roditelja!
Ukoliko oba roditelja nisu u mogućnosti potpisati ugovor u administraciji vrtića, jedan roditelj može preuzeti ugovor kako bi ga potpisao i drugi roditelj, uz obvezu vraćanja ugovora najkasnije do 31.08.2021.
Roditelji koji nisu u mogućnosti doći u navedeno vrijeme molimo da nas kontaktiraju putem e- maila: 
info.remetinec@gmail.com kako bismo dogovorili neki drugi termin.

Roditelji koji su ostvarili pravo na upis djece tijekom prijelaznog upisnog roka (tzv. nulti upisni rok) dostavljaju i:

 • prijelaznicu
 • zdravstveni karton iz vrtića u kojemu je dijete trenutno upisano
 • ostalu dokumentaciju koja se nalazi u drugom gradskom vrtiću.
 
POTPISIVANJE UGOVORA ZA  PROGRAM PREDŠKOLE ( MALA ŠKOLA )

Poštovani roditelji,
Potpisivanje Ugovora - Odluke o ostvarivanju programa predškole ostvariti će tijekom mjeseca rujna o čemu ćete biti pravodobno informirani.

 
*VAŽNO! OBAVIJEST- POPIS DJECE

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da će popisi djece po odgojno - obrazovnim skupinama,
 za pedagošku godinu 2021./2022. biti  objavljeni na oglasnoj ploči uz tajništvo u prostoru centralnog objekta i područnim objektima krajem mjeseca kolovoza.

VAŠ VRTIĆ 23.06.2021.


UPISI - OBRASCI 2021./22.:

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR-JASLICE/VRTIĆ - Otvori


OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - PROGRAM PREDŠKOLE - Otvori

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ - Otvori

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE - OtvoriOBAVIJEST RODITELJIMA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS DJECE TIJEKOM PRIJELAZNOG UPISNOG ROKA (TZV. NULTI UPISNI ROK)

 
Molimo roditelje koji su ostvarili pravo na upis djece tijekom prijelaznog upisnog roka (tzv. nulti upisni rok) da preuzmu zahtjev za upis i inicijalni obrazac s naše web stranice te iste dostave na  administraciju  vrtića  putem e- maila:
info.remetinec@gmail.com
Termin dostave navedene dokumentacije je 12.07.2021.-14.07.2021.
Zahvaljujemo!

VAŠ VRTIĆ, 17.06.21.

*VAŽNO! - IZMJENA OBAVIJESTI 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK
 

IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
 

U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 
KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-3
Zagreb, 11. lipnja 2021.
 
 
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
 
 dr.sc. Danijela Dolenec v.r.
 

OBAVIJEST O UPISU DJECE rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba - Otvori


PONUDA POSEBNIH PROGRAMA predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2021./2022. - Otvori
 

Korisničke upute za pristup i korištenje e-pisarnice (detaljnije upute kako ispuniti Zahtjev za upis) :
 
https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/OBRAZOVANJE/PRED%C5%A0KOLSTVO/UPISI%202020/Korisni%C4%8Dke%20upute%20-%20Online%20upisi.pdf
 
Sve informacije o upisima u vrtiće Grada Zagreba, linkovi za e-građanin i listu prihvatljivih vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više možete pogledati i pronaći na službenoj web stranici Grada Zagreba na slijedećoj poveznici:

https://www.zagreb.hr/predskolski-odgoj-i-obrazovanje/508


Poveznica za pristup e-pisarnici (aplikaciji):  
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 

U slučaju poteškoća možete se obratiti za ovu svrhu posebno uspostavljenoj službi podrške (Helpdesk) na adresi : e-upisi.vrtici@zagreb.hr

 
DJEČJI VRTIĆ REMETINEC
ZAGREB, LANIŠTE 1D
12.04.2021.

 
OBAVIJEST
RODITELJIMA/SKRBNICIMA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA PRIJELAZ DJETETA/DJECE IZ DRUGIH GRADSKIH DJEČJIH VRTIĆA U
DV „REMETINEC“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
 
-O REZULTATIMA POSTUPKA PRIJELAZA-
 
Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da je svim roditeljima koji su podnijeli zahtjev za prijelaz djece iz drugih gradskih vrtića u DV „Remetinec“, isti odobren.

*Važno! Vrtić će svakako nastojati uvažiti sve preferencije objekta koje su roditelji tražili/aplicirali, a točne podatke o objektu rasporeda djece, zbog zahtjevnosti procedura koje je potrebno obaviti, dobit ćete pri potpisivanju ugovora krajem mjeseca kolovoza 2021. godine. Tada će ujedno biti postavljena cjelokupna organizacija rada pa vas sukladno tome molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Temeljem odobrenog prijelaza roditelji/skrbnici ispisat će dijete/djecu s 31. kolovoza 2021. godine iz sadašnjeg dječjeg vrtića i upisati ih u naš dječji vrtić s početkom pedagoške godine 2021./2022., odnosno od 1. rujna 2021. godine.

Molimo vas redovno pratite obavijesti na našoj web stranici vrtića.

Dobro nam došli!
VAŠ VRTIĆ, 12.04.21.


Poštovani roditelji,
 
molimo roditelje koji su ostvarili pravo na upis djece tijekom prijelaznog upisnog roka (tzv. nulti upisni rok)  da  kontaktiraju administraciju  vrtića  putem e- maila:  info.remetinec@gmail.com ili telefonom 01/ 6594 420 najkasnije do 24.08.2020. kako bi dogovorili preuzimanje zahtjeva za upis i preuzimanje inicijalnog obrasca.
 
Zahvaljujemo,
VAŠ VRTIĆ, 21.08.2020.
 


OBAVIJEST ZA RODITELJE DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA UPIS
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
 
Poštovani roditelji,

POTPISIVANJE UGOVORA o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta za djecu primljenu u Dječji vrtić Remetinec odvijat će se u periodu: 

27.08.2020. -31.08.2020. od 08:30-15:30 sati
u administraciji vrtića na adresi LANIŠTE 1D
 
Ugovor potpisuju oba roditelja!
Ukoliko oba roditelja nisu u mogućnosti potpisati ugovor u administraciji vrtića, jedan roditelj može preuzeti ugovor kako bi ga potpisao i drugi roditelj, uz obvezu vraćanja ugovora najkasnije do 31.08.2020.
Roditelji koji nisu u mogućnosti doći u navedeno vrijeme molimo da nas kontaktiraju putem e- maila: info.remetinec@gmail.com kako bismo dogovorili neki drugi termin.
 
Molimo roditelje koji nisu dostavili propisanu traženu dokumentaciju da ju dostave kako bi mogli sklopiti ugovor s vrtićem:
potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).


Roditelji koji koriste dopust za njegu djeteta s teškoćom u razvoju, odnosno roditelji djece za koju je, temeljem procjene stručnog tima vrtića, nužno osigurati posebne uvjete zbrinjavanja djeteta bit će izravno kontaktirani, vezano uz potpis ugovora.
 
Roditelji djece koja su polazila/polaze vrtić (gradski ili privatni) obvezatno moraju iz prethodnog vrtića dostaviti:
-  ispisnicu ili prijelaznicu
 
Roditelji koji su ostvarili pravo na upis djece tijekom prijelaznog upisnog roka (tzv. nulti upisni rok) dostavljaju i:

-zdravstveni karton iz vrtića u kojemu je dijete trenutno upisano
-ostalu dokumentaciju koja se nalazi u drugom gradskom vrtiću.
 

POTPISIVANJE UGOVORA ZA  PROGRAM PREDŠKOLE ( MALA ŠKOLA )

Poštovani roditelji,
Potpisivanje Ugovora - Odluke o ostvarivanju programa predškole ostvariti će tijekom mjeseca rujna o čemu ćete biti pravodobno informirani.
 

 
 
UPISI - OBAVIJEST O DOSTAVLJANJU DOKUMENTACIJE

Poštovani roditelji,
Obavještavamo vas o terminima donošenja dokumentacije (novoupisane djece) potrebne za upis djeteta u Dječji vrtić:
 • 29.06. – 24.07.2020. od 09:00 – 12:00 h
 • 03.08. – 14.08.2020. od 09:00 – 12:00 h
Centralni objekt Lanište (Lanište 1d) – prizemlje (desno), soba zdravstvenog voditelja.

Sukladno Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba, prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).


 VAŠ VRTIĆ    19.06.2020.
 


OBJAVA REZULTATA UPISA djece za pedagošku godinu 2020./2021.      15.06.20. - Otvori


Poštovani roditelji,

Aplikacija za on line upise radi ispravno u pregledniku Google Chrome i Firefox te Vas molimo da koristite samo navedene preglednike.
Korisničke upute za pristup i korištenje e-pisarnice (aplikacija)
:

 
https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/OBRAZOVANJE/PRED%C5%A0KOLSTVO/UPISI%202020/Korisni%C4%8Dke%20upute%20-%20Online%20upisi.pdf
 
Sve informacije o upisima u vrtiće Grada Zagreba, linkovi za e-građanin i listu prihvatljivih vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više možete pogledati i pronaći na službenoj web stranici Grada Zagreba na slijedećoj poveznici:

https://www.zagreb.hr/predskolski-odgoj-i-obrazovanje/508


Poveznica za pristup e-pisarnici (aplikaciji):  
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 

U slučaju poteškoća možete se obratiti za ovu svrhu posebno uspostavljenoj službi podrške (Helpdesk) na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr

 

OBAVIJEST O UPISU DJECE rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba - OTVORI


PONUDA POSEBNIH PROGRAMA predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2020./2021. - OTVORI
 

 PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU REMETINEC


 


Ispiši stranicu