Kontakt

Dječji vrtić „Remetinec“ djeluje na tri objekta:

  • centralni objekt – LANIŠTE, Lanište 1 d,       telefon: 6594 420  
  • područni objekt – SAVSKI GAJ, Nehruov trg 34 a,    telefon: 6527 488
  • područni objekt – REMETINEC, Ulica Vice Vukova 9,    telefon: 6140 129

OIB: 62112881951


RAVNATELJ VRTIĆA
Telefon: 01/65 94 424
vd.ravnatelj.remetinec@gmail.com


ADMINISTRACIJA VRTIĆA
Telefon: 01/65 94 420
info.remetinec@gmail.com

TAJNIŠTVO VRTIĆA
Telefon: 01/65 94 424
vrtic.remetinec@zagreb.hr

RAČUNOVODSTVO VRTIĆA

Telefon:01/65 94 422
racunovodstvo.remetinec@gmail.com

ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Telefon: 01/ 65 94 421
Mob: 091 6110 090
zdravstvena.vrtic.remetinec@gmail.com
zeljka.zdravstvena@gmail.com

PSIHOLOG

Telefon: 01/65 94 420
psiholog.remetinec@gmail.com

PEDAGOG
Telefon: 01/65 94 420
pedagogdvremetinec@gmail.com

LOGOPED
Telefon: 01/65 94 420
logoped.remetinec@gmail.com

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Telefon: 01/65 94 420
edureh.dvremetinec@gmail.com
 


Ispiši stranicu