Osnovni podatci

Dječji vrtić „Remetinec“ Zagreb obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Sjedište Dječjeg vrtića „Remetinec“ je u Zagrebu, na adresi: Lanište 1d. Matični broj Vrtića je: 03215792. OIB Vrtića je: 62112881951.

 

Dječji vrtić „Remetinec“ obavlja slijedeću djelatnost: predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu. U okviru djelatnosti ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim i drugim potrebama. Svi programi Vrtića provode se uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Programi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića „Remetinec“ su:
  • redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima utemeljenima na programu Pravo na sigurno i zdravo odrastanje;
  • redovni posebni 10-satni programi s ranim usvajanjem stranog jezika (engleski) i sportski vrtić;
  • kraći posebni programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog i športskog sadržaja;
  • programi za darovitu djecu;
  • drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja (Djeca u prirodi; Zimovanje – ljetovanje; Emocionalni i govorni razvoj djece u jaslicama; Čitanje nije samo za odrasle; Mali za Zagreb – Zagreb za male).
 
Dječjim vrtićem „Remetinec“ upravlja Upravno vijeće vrtića. Predsjednica Upravnog vijeća vrtića je gospođa Željka Janković Miloš.
 
Radom Dječjeg vrtića „Remetinec“ rukovodi ravnateljica gospođa Snježana Mutak, dipl. paed. koja je poslovni i stručni voditelj ustanove.
 
U provođenju djelatnosti Dječjeg vrtića „Remetinec“ Zagreb sudjeluju: ravnatelj Vrtića; stručni suradnici – pedagog, psiholog i logoped; odgojiteljice u neposrednom procesu rada s djecom; zdravstveni voditelj; tajništvo Vrtića; računovodstvo Vrtića; tehničko osoblje – domari, djelatnici kuhinje, spremačice.
 

Ovdje možete preuzeti KATALOG INFORMACIJA.


Ispiši stranicu