Pristup informacijama

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2023. GOD
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2022. GOD. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2021. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2020. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2019. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2018. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2017. GOD.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016. GOD.
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE DV REMETINEC - OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dopuna i ispravak informacije:
Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dobivanja informacije.

Ponovna uporaba informacija:

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem 

Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 I 15/14)

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI


Ispiši stranicu