Olakšice

ODLUKA o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga, 03.05.2023.

*Nastavno na Članak 6. Odluke o mjerilima naplate usluga dječjih vrtića molimo da liječničku potvrdu/ispričnicu dostavite osobno u računovodstvo vrtića ili ju pošaljite na e-mail racunovodstvo.remetinec@gmail.com NAJKASNIJE do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.*


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informiramo  vas i podsjećamo na obvezu prijave svih promjena u roku od 15 dana od dana nastanka koje utječu na ostvarivanje prava na olakšice i ostalih prava (promjena prebivališta,  promjena boravišta,  rođenje djeteta, promjena prezimena... )
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zagreb, 01.09.2023.

Predaja Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšicu za NOVOUPISANU DJECU za 2023. godinu. 

OBAVIJEST

OBRAZAC

Poštovani roditelji,
 
molimo vas da Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu za 2023. predate na centralnom objektu Lanište.

Pri ulasku u vrtić, sa desne strane na stolu se nalazi kutija u koju ćete odložiti vaš Zahtjev koji treba biti u zatvorenoj kuverti.
 
Zahtjeve zaprimamo svaki radni dan od 06:30 do 17:00 sati od ponedeljka 04.09.2023. do petka 22.09.2023.
 
Pri predaji Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice priložite i Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za 2022. godinu za svakog punoljetnog člana zasebno.


NOVO – za sve članove zajedničkog kućanstva, potrebno je dostaviti preslike osobnih iskaznica i/ili potvrdu o prijavi prebivališta/boravišta ne starije od 01.08.2023.UPUTE za izdavanje Potvrde o visini dohodaka i primitaka
      
 
VAŽNO
Ukoliko Zahtjev ne predate, u obvezi ste platiti ekonomsku cijenu vrtića u iznosu od  252,17 eura mjesečno, a ako Zahtjev predate, a ne dostavite dokaze o prihodima, u obvezi ste platiti vrtić 79,63 eura mjesečno (najviši prihodovni cenzus).

Ispiši stranicu