Programi

Redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima utemeljenima na programu Pravo na sigurno i zdravo odrastanje;
 
Redovni posebni 10-satni programi s ranim usvajanjem stranog jezika (engleski) i sportski vrtić;
 
Kraći posebni programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja;
 
Programi za darovitu djecu;
 
Drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja (Djeca u prirodi; Zimovanje – ljetovanje; Emocionalni i govorni razvoj djece u jaslicama; Čitanje nije samo za odrasle; Mali za Zagreb – Zagreb za male).

Ispiši stranicu