Upisi


LISTA PREDNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

DOBRODOŠLI U NAŠ VRTIĆ - informacije za roditelje ( nove korisnike) u P.G. 2023./2024.


Raspoloživi kapaciteti Dječjeg vrtića Remetinec nakon utvrđenih rezultata upisa:

JASLICE
od 1 do 2 godine od 2 do 3 godine od 1 do 3 godine (mješovita) UKUPNO
REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM
0 0 0 0 0 0 0 0
 
VRTIĆ
od 3 do 4 godine od 4 do 5 godine od 5 godina do OŠ od 3 godine do OŠ (mješovita) UKUPNO
REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM REDOVITI PROGRAM POSEBNI PROGRAM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
KONAČNI REZULTATI UPISA -  upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba


Podatak o broju prigovora - upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba

 


RODITELJSKI SASTANAK I POTPISIVANJE UGOVORA
 
Poštovani roditelji,
Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu u pedagoškoj godini 2023./2024. održat će se po rasporedu:
Za djecu rođenu 01.09.2020. I MLAĐU à UTORAK, 11.07.2023. u 17 sati
Za djecu rođenu 31.08.2020. I STARIJU à SRIJEDA, 12.07.2023. u 17 sati
U dvorani centralnog objekta, Lanište 1d.
Molimo Vas, zbog prostornih ograničenja, da na roditeljski sastanak dođe samo JEDAN roditelj.

Potpisivanje ugovora:

za novoprimljenu djecu à  Nakon roditeljskog sastanka (11. i 12.07.), roditelj dobiva ugovor koji potpisuju oba roditelja te ga do četvrtka, 13.07.2023., potpisanog dostavljaju u tajništvo/administraciju vrtića (prijem stranaka od 08:00 do 15:00).

za novoprimljenu djecu kojoj je, mišljenjem stručnog tima, indiciran inicijalno skraćeni boravak i za novoprimljenu djecu koja trenutno, iz opravdanih razloga, nisu u potpunosti procijepljena à  28. i 29.08.2023. u vremenu od 07:30 do 11:30 u računovodstvu, od 11:30 do 15:30 u administraciji vrtića
 _____________________________________________________________________________________

za djecu koja su ostvarila prijelaz iz drugog gradskog vrtića à 30. i 31.08.2023. godine u vremenu od 07:30 do 11:30 u računovodstvu, od 11:30 do 15:30 u administraciji vrtićaPreduvjet za potpisivanje ugovora za djecu koja su primljena unutar Programa prijelaza djece iz jednog u drugi gradski vrtić (0 UPIS) je da roditelj/skrbnik vrtiću dostavi:
1. ispisnicu/prijelaznicu iz vrtića u koji je dijete trenutno upisano,
2. zdravstveni karton iz vrtića u koji je dijete trenutno upisano,
3. dokumentaciju koja je potrebna za obračun cijene vrtića koju ste podnijeli u vrtiću u kojem je dijete trenutno upisano

4. dokumentaciju za upis (zahtjev za upis, obostrane preslike osobnih iskaznica oba roditelja, uvjerenje o prebivalištu djeteta, rodni list djeteta, e-radne knjižice roditelja)
 _____________________________________________________________________________________

Roditelji koji, iz opravdanih razloga, ne uspiju doći na potpisivanje ugovora u srpnju, mogu doći na potpisivanje u kolovozu (28. i 29.08.2023.).

Hvala, Vaš vrtić, 04.07.2023.OBJAVA REZULTATA UPISA - otvori

OBAVIJEST O DOSTAVLJANJU DOKUMENTACIJE ZA NOVOPRIMLJENU DJECU
 
 
Poštovani roditelji,
 
Obavještavamo vas o terminima donošenja dokumentacije (novoprimljene djece) potrebne za upis djeteta u Dječji vrtić:
 
28.06.-05.07. 2023. od 09:00 – 12:00 h u Centralni objekt Lanište  – prizemlje (desno), soba zdravstvenog voditelja.
 
Sukladno Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba, prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
 
- potvrdu nadležnog pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju
 
 *ukoliko dijete nije uredno procijepljeno- prilikom dostave dokumentacije nadležnog pedijatra (potvrda o obavljenom sistematskom), nadležni je pedijatar dužan napisati plan cijepljenja i razloge zašto cijepljenje nije izvršeno u predviđenim okvirima 

 VAŠ VRTIĆ 20.06.2023.

UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja  za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba - otvori

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/ na poveznici e-VRTIĆIZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
 
OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba
 
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati): u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba,
- smjenski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema iskazanim potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-10-satni program: u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.
2. POSEBNI PROGRAMI
2.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s motoričkim oštećenjima: u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,
- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot,
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Potočnica,
- s višestrukim teškoćama: u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina,
- s obilježjima iz spektra autizma: u Dječjem vrtiću Bajka.
2.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Potočnica.
2.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepciji Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva.
 
II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije). Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) će biti aktivna od 24. svibnja 2023.
Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 
Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
Osnovna dokumentacija:
         - presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
          - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;
         - preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući  dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;  
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:
         - za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
         - za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis djeteta;
         - za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;
          - za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);
          - za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
          - za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;
          - za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
          - za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
         - za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom;
         - za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;
          - za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta.
 
III. PREDNOST PRI UPISU
Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Stručno povjerenstvo za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te slobodne prostorne kapacitete dječjeg vrtića.
Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 20. lipnja 2023. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.  
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 28. lipnja 2023.
Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku osam dana od dana zaprimanja prigovora.
 
V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2023., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti dječjem vrtiću:
        - potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
        - presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
        - presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 1. rujna 2023., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.
 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr ).
 
 
KLASA: 601-01/23-001/132
URBROJ: 251-07-11-23-1
Zagreb,  17. svibnja 2023.
 
                                                                                                            P R O Č E L N I K
 
                                                                                                                   Luka Juroš, v.r.Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. 
Ponuda verificiranih posebnih i kraćih programa za pedagošku godinu 2023./2024. 
Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Remetinec

Vaš Vrtić 19.05.2023.
 

 
DETALJNIJE INFORMACIJE O AKTUALNOJ PONUDI POSEBNIH CJELODNEVNIH PROGRAMA:

Posebni cjelodnevni program sportskog vrtića - Otvori

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika - Otvori


Privola/suglasnost


  

Ispiši stranicu