Upisi

OBAVIJEST RODITELJIMA O POPISU DJECE I ODGOJITELJA PO ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA
 
Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da će popisi djece i odgojitelja po odgojno - obrazovnim skupinama, za pedagošku godinu 2022./2023. biti objavljeni na oglasnim pločama u unutarnjim prostorima sva tri objekta u petak, 26.08.2022. poslije 15 h.


Vaš Vrtić, 23.08.2021.


VAŽNO!

Poštovani roditelji,

 
podsjećamo Vas da je potpisivanje ugovora u sljedećim terminima:
  • za novoprimljenu djecu 24.08.-26.08.2022. godine u vremenu od 08:30-15:30 sati 
  • za djecu iz nultog upisnog kruga 30.-31.08.2022. godine u vremenu od 08:30-15:30 sati 

Vaš vrtić, 17.08.2022.
 

VAŽNO!!!- IZMJENA OBAVIJESTI
VAŠ VRTIĆ 08.06.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
SPORT I MLADE
 
 
 
 

IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba
 

 
 
 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-01/22-001/38, URBROJ: 251-07-11-22-3 od 3. svibnja 2022. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
         Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 
 
 
KLASA: 601-01/22-001/38
URBROJ: 251-07-11-22-3
Zagreb,  7. lipnja 2022.
 
                                                                                                            P R O Č E L N I C A
 
                                                                                                   Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.
 VAŽNO!!! UPISI 2022./2023. UPUTE ZA RODITELJE- VAŽNA OBAVIJEST- Otvori
VAŠ VRTIĆ, 11.05.2022.


OBAVIJEST O UPISU DJECE rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja  za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba- Otvori

PONUDA POSEBNIH PROGRAMA predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2022./2023.- Otvori

S poštovanjem,

VAŠ VRTIĆ, 09.05.2022.


 

DETALJNIJE INFORMACIJE O AKTUALNOJ PONUDI POSEBNIH CJELODNEVNIH PROGRAMA:

Posebni cjelodnevni program sportskog vrtića - Otvori

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika - Otvori  

Ispiši stranicu