Naš vrtić je siguran

Sudjelovanjem u programu "Sigurnije škole i vrtići", dječji vrtić Remetinec, postao je ponosni vlasnik oznake „Naš vrtić je siguran!“, za pedagošku godinu 2020./2021. 

Oznaka je ostvarena kao rezultat uspješnog uključivanja odgojitelja i djece u projekt Crvenog križa pod nazivom „Sigurnije škole i vrtići“, koji ima za cilj poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece i odgojitelja za teme povezane sa sigurnošću u vrtiću kao i pripremiti djecu i odrasle za izvanredne situacije, pružanje prve pomoći i psihosocijalnu podršku.  

Na „prirodne sile“ nažalost ne možemo utjecati, no možemo primijeniti određene sigurnosne postupke kako bi se osjećali spremnije i sigurnije te pripremili na rad u ovakvim nepredvidivim uvjetima.
Vrtić nastavlja s osvješćivanjem i dijeljenjem znanja o tome kako se suočiti s izazovima koje krizne situacije donose.

Ispiši stranicu